Apie žmoną, čiukčią ir korupciją

13Bal - by admin - 0 - In humoras


Dviese dirba labai keistą darbą – vienas kasa duobes, kitas eina iš paskos ir iš karto užkasinėja. Nustebęs praeivis klausia: 
– Ką jūs čia darote? 
– Dirbame, tik įprastai mes būname trise, tačiau šiandien tas, kur medžius sodina, susirgo.
 
***
 
Kalbasi du draugai:
– Žinai, – pasakoja vienas, – vakar susipažinau su tokia fantastiška mergina…
– Ir?
– Mes išgėrėm, ji pakvietė mane į svečius…
– Ir?
– Pas ją svečiuose dar išgėrėm. Žiūriu aš į ją ir matau – ji visa sako "Taip". Jos akys sako "Taip". Jos lūpos šnabžda "Taip". Jos kūnas sako "Taip"…
– Ir?
– Tada parėjo jos vyras ir pasakė "Ne".
 
***
 
Prabunda ryte vyras, kumšteli žmoną į šoną ir sako:
– Aukseli, užplikyk arbatos, a?
– Ne, kodėl turėčiau?
– O už gražias akis?
– Ne, nenoriu.
– O už sveikus dantis?
 
***
 
– Žinai, mašiną nusipirkau. Angliškas variantas, vairas dešinėje…
– O, sveikinu. Ir kaip?
– Normaliai, tik vat bėda: kai pro langą spjaunu, vis į žmoną pataikau…
 
***
 
Lygino blondinė užuolaidas ir iškrito pro langą…
 
***
 
Santechnikas taiso klozetą. Padirbo pusvalandį, viską sutvarkė ir sako:
– Iš jūsų 100 dolerių.
Profesorius stebisi:
– Aš – profesorius, Mokslo akademijos narys, ir tai negaunu 100 dolerių už pusvalandį.
– Tai normalu, – atsako santechnikas. – Aš, kai buvau profesorius, taip pat tiek negaudavau.
 
***
 
Naujųjų metų rytas. Baloje snūduriuoja gerokai prigėrusi moteriškė. Prisistato policininkas:
– Ponia, kas Jūs ir ką čia veikiate?
Moteriškė vos pajudindama galvą…
– Snieguolė aš… Tirpstu…
 
***
 
Prie prostitutės prilekia džipas, nusileidžia langas, pasigirsta balsas:
– Ką moki už šimtą žalių?
– Absoliučiai viską!
– Šok, lekiam betonuot pamatų.
 
***
 
Išeina iš restorano Palangoje linksmai nusiteikęs vyrukas, įsėda į savo „Mersą“ ir be galo nustebęs skambina policijai:
– Klausykite, kol gėriau mano mašiną kažkas apšvarino: pavogė vairą, pedalus, netgi prietaisų skydelį. Atvykite.
– Gerai, laukite,– pasigirsta ragelyje.
Po minutės vyrukas vėl skambina:
– Nebereikia, galite dėl vagystės nevažiuoti. Viskas savo vietose: ir vairas, ir pedalai, ir skydelis.
– Kas čia per stebuklai?
– Aš tiktai persėdau nuo galinės ant priekinės sėdynės.
– Aa… tada laimingo kelio.
 
***
 
Įsidarbino fabrike čiukčius. Pradirbo kokį mėnesį ir nuėjo direktoriui skųstis:
– Direktoriau, Čiukčia nedurnas.
– Ką? Gal ir nedurnas… O ką?
– Čiukčia nedurnas, o jį vadina durnium. Kasdien vadina.
– Kas vadina?
– Petraitis vadina. Sako: "Čiukcia durnas".
– Gerai, pakalbėsiu su Petraičiu.
Išsikviečia direktorius Petraitį ir sako:
– Buvo čiukčia atėjęs, skundėsi, kad tu jį nuolat durniumi vadini.
– Bet jis ir yra durnius. Nežinau, kaip kiti, bet šitas tai durnius. Galiu pademonstruoti.
– Gerai, pademonstruok.
Petraitis pakviečia čiukčią, duoda jam savo namų raktus ir taria:
– Nubėk pas mane namo, pažiūrėk, ar aš ten esu.
Čiukčia nubėga. Petraitis taria:
– Na, matote? Sakiau, kad durnius?
– Na jooo… Galėjo juk paskambinti…
 
***
 
Mūšio lauke sužeidė Čepajavą. Paguldė jį į ligoninę, pajungė vamzdelius, šlangeles deguonies. Guli reanimacijoje. Ateina adjutantas Petia jo aplankyti. Atsisėda šalia, kalbina savo vadą. O tasai rankom mojuoja, žiopčioja. Petia ir sako:
– Suprantu, vade, sunku kalbėti. Imkit popieriaus ir parašykit, ką norėjot pasakyti.
Tasai paima, parašo ir numiršta. Petia susijaudinęs išeina iš ligoninės, o lauke laukia visi būrio draugai. Jis ir sako:
– Visų mūsų liūdesiui, mirė vadas, bet prieš mirtį parašė atsisveikinimo laiškelį. Jį ir perskaitysiu. Ir atvertęs skaito: "Asile, nulipk nuo šlangos!"
 
***
 
Brėžia studentas lentoje apskritimą – tokį lygų, kad net patikėti sunku.
– Kur jūs išmokote taip tobulai lyg skriestuvu nubrėžti apskritimą? – klausia dėstytojas.
– Aš kariuomenėje dvejus metus mėsmalės rankeną sukau.
 
***
 
Žmona klausia iš darbo grįžusio vyro:
– Buvai viršininko kabinete?
– Buvau.
– Reikalavai padidinti algą?
– Reikalavau.
– Į stalą kumščiu daužei?
– Daužiau.
– Na ir ką viršininkas sakė?
– Nieko, jis dar negrįžo iš komandiruotės.
 
***
 
– Mama, mama! – šaukia vaikas.
Mama klausia:
– Kas atsitiko?
– Koją susitrenkiau!
– Nieko, iki vestuvių užgis.
– Aaaaaa!
– Kas dabar?
– Ji niekada neužgis.
– Kodėl?
– Aš noriu tapti kunigu.
 
***
 
Pacientas okulistui:
– Padėkite man, mano dešinioji akis trūkčioja.
– Nieko baisaus.
Pacientas:
– Dar ir kaip baisu! Kaskart, kai vaistinėje paprašau aspirino, man duoda prezervatyvų…
 
***
 
Teisėjas kalbasi su savo draugu:
– Tu net neįsvaizduoji, kokio lygio pas mus korupcija. Užvakar, prieš pat teismo procesą, atsakovo advokatas davė man 1000 dolerių. Įsivaizduoji? O po to, ieškovo advokatas įkišo man 1200 dolerių. Bet aš dar turiu sąžinės, todėl grąžinau ieškovui 200 dolerių, kad išlikčiau visiškai bešališku.
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.